ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

โครงการนิมิต หลังสวน ได้ก่อสร้างถึงชั้น 54 แล้ว โดยงานผนังภายในอาคารคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 50 ส่วนงานระบบ น้ำ ไฟฟ้าและการป้องอัคคีภัย คืบหน้าร้อยละ 30 ด้านงานติดตั้งผนังกระจกรอบอาคารดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 25
โครงการนิมิต หลังสวน
โทร +66 80 071 2000 หรือ 
อีเมล
 [email protected]   
ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการวินด์เชลล์ นราธิวาส ดำเนินการถึงชั้น Roof Deck ในส่วนของห้องตัวอย่างชั้น 11 ได้ลงต้นไม้ใหญ่บริเวณระเบียงแล้ว ด้านงานระบบได้ดำเนินการวางท่อและบ่อสำหรับเมนไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะก่อสร้างถึงชั้นสูงสุดปลายเดือนมีนาคมนี้
โครงการวินด์เชลล์ นราธิวาส
โทร +662 234 1414 หรือ 
อีเมล 
[email protected]
มหาสมุทร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ทีมมหาสมุทรร่วมกับสมาชิกมหาสมุทร คันทรี่ คลับ ได้ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลสมาชิกมหาสมุทร คันทรี่ คลับ หรือ ลักชัวรี่วิลล่า
โทร +66 32 907 900 หรือ 
อีเมล [email protected] 
เพซ ขอขอบคุณลูกค้าและนักลงทุนทุกท่าน  
หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่:


เพซ: โทร 02 118 9599   อีเมล: [email protected]
วินด์เชลล์ นราธิวาส: โทร 02 234 1414   อีเมล: [email protected]
นิมิต หลังสวน: โทร 080 071 2000   อีเมล: [email protected]
มหาสมุทร: โทร 032 907 900   อีเมล: [email protected]  
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 118 9599   อีเมล: [email protected]


ยกเลิกการรับข่าวสาร

จัดทำโดย แผนกประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © | 2019 | Pace Development Corporation Plc. |  All rights reserved.